İngilizce Ders Videoları
İngilizce Konu Anlatımı Videolarım

1. He, She, It, I, You, We, They Konu Anlatımı (13.05.2015)
2. My, Your, His, Her, Its, Our, Their Konu Anlatımı
3. İngilizce İsim Sorma Konu Anlatımı
4. What, Where, When, Why, How, Who Soruları Konu Anlatımı
5. A, An, The Kullanımı Konu Anlatımı
6. İngilizce Yaş Sorma ve Cevaplama
7. İngilizce Nereli Olduğunu Sorma ve Cevaplama
8. İngilizcede Renkleri Sorma
9. İngilizcede Meslekler
10. This, That, These, Those Konu Anlatımı
11. Near, Next to, Behind, In front of, In, On, At, Under, Below, Above, Over, Between, Among
12. İngilizce Aitlik  of ve ‘s Farkı Konu Anlatımı
13. İngilizce Sayılar Konu Anlatımı Videosu
14. İngilizce Saat Söyleme Videosu
15. İngilizce Sıfatlar Konu Anlatımı Videosu
16. Have got Has got Konu Anlatımı
17. There is, There are Konu Anlatımı
18. Sayılabilen ve Sayılamayan Kelimeler Konu Anlatımı
19. Can Can’t Konu Anlatımı
20. İngilizce İyelik Zamirleri Konu Anlatımı
Bonus Ders 1: İngilizce Kelime Ezberleme Yöntemleri
21. İngilizce Object Pronouns Konu Anlatımı
22. İngilizce Emir Cümleleri Konu Anlatımı
23. Present Continuous Tense Konu Anlatımı (İngilizce Şimdiki Zaman) 
24.
In, On, At Kullanımı Konu Anlatımı (Zaman Edatları) 
25.
Simple Present Tense Konu Anlatımı (İngilizce Geniş Zaman) 
Bonus Ders 2: İngilizceye Nasıl Çalışmalıyım?
26.
İngilizce Durum Fiilleri Konu Anlatımı (Stative Verbs) 
27.
To, For, With, By, Of, About, Around Kullanımı
28.
Was, Were Kullanımı Konu Anlatımı
29. Simple Past Tense Konu Anlatımı (İngilizce -Dili Geçmiş Zaman)
30.
İngilizcede Cümle Nasıl Kurulur? 
31.
Gelecek Zaman Be Going To Konu Anlatımı (Future Tense) 
32. 
Gelecek Zaman “Will” Konu Anlatımı (Future Tense) 
33. 
Will – Be going to Farkı Konu Anlatımı 
Bonus Ders 3: İngilizce Düşünmek Nedir?

34. Much, Many, A few, A Little Konu Anlatımı
35. Shall, Let’s, Why don’t, How about Konu Anlatımı 
36. Must, Should, Have to Konu Anlatımı 
37. May, Might, Can, Could Konu Anlatımı (Olasılık) 
38. May, Might, Can, Could Konu Anlatımı (Rica) 
39. Had better Konu Anlatımı
40. Be supposed to Konu Anlatımı 
Bonus Ders 4: Çeviri Kitabı ‘Çeviriyle Öğren’ Nasıl Kullanılmalı?
41. Would you mind & Do you mind Konu Anlatımı 
42. Can, Could, Be able to Konu Anlatımı Videosu 
43. Past Continuous Tense Konu Anlatımı 
44. When, While, As, Just as Konu Anlatımı 
45. İngilizcede Özne Nesne Soruları
46. İngilizcede Bağlaçlar ve Kullanımları 
47. 
Comparatives Konu Anlatımı
48.
Superlatives Konu Anlatımı
49. 
As as Konu Anlatımı 
50.
Like, Alike, The same as, Similar to, Different from
Bonus Ders 5: İngilizce Eğitiminde Türkçe Yasağı
51.
Present Perfect Tense Konu Anlatımı (Yakın Geçmiş Zaman)
Bonus Ders 6: Çeviriyle Öğren’in İkinci Baskısı Çıktı!
52.
For & Since Konu Anlatımı
53. 
Present Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı
54.
Past Perfect Tense Konu Anlatımı
55.
Past Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı 
56.
Future Continuous Tense Konu Anlatımı
57.
Future Perfect Tense Konu Anlatımı
58.
Future Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı
59.
Future in the Past (Was/Were Going to)
60.
Future in the Past Konu Anlatımı (Would)
Bonus Ders 7:  Sıkça Sorulan Sorular
61.
Adverbs Konu Anlatımı
62. 
Indefinite Pronouns Konu Anlatımı
63. 
One, Ones konu Anlatımı
64.
Reflexive Pronouns Konu Anlatımı
65. 
The Kullanımı Konu Anlatımı
Bonus Ders 8: İngilizce Konuşma Dersleri
66.
-ed & -ing Sıfatları
67.
As & Like Farkı
68.
Make & Do Farkı Konu Anlatımı
69.
Say, Tell, Speak, Talk Farkı
70.
Too & Enough Konu Anlatımı
71. Question Tags Konu Anlatımı
72. Gerunds & Infinitives  Konu Anlatımı 
73. Would Rather & Prefer Konu Anlatımı
74. So, Too, Either, Neither Konu Anlatımı  
Duyuru: Yurtdışına Kitap Satışı Başladı
75. Would, Used to, Get used to, Be used to Konu Anlatımı
76. If Clause Type 1 Konu Anlatımı
77. If Clause Type 2 Konu Anlatımı
78. If Clause Type 3 & Mixed Conditional Konu Anlatımı
79. Wish Clause Konu Anlatımı
80. Past Modals Konu Anlatımı (Geçmiş Zamanda Modallar)
81. Passive Voice Konu Anlatımı (Vol. 1) 
82. İngilizce Edilgenlik Konu Anlatımı (Vol. 2)
Bonus Ders 9: O filmin adı ne?
83. Relative Pronouns Konu Anlatımı (Vol. 1)
84. Adjective Clauses Konu Anlatımı (Vol. 2)
Bonus Ders 10: İnternetten İngilizce öğrenilir mi?
85.
Causative Verbs Konu Anlatımı (Make, Have, Get, Let)
86.
So that & Such That Konu Anlatımı
87.
All, Some, Any, Most, None + of
88.
Reported Speech Konu Anlatımı (Vol. 1)
89.
Indirect Speech Konu Anlatımı (Vol. 2)
90. Other Konu Anlatımı 
Bonus Ders 11: Neden İngilizce konuşamıyoruz?
Duyuru: Çeviriyle Öğren 3. Baskısı Çıktı!
91.
Although, Despite, In spite of, Nevertheless, However Kullanımı
92. While, Whereas, On the other hand, Otherwise Kullanımı
93.
Both and, Either or, Not only but also, Neither nor Konu Anlatımı
94.
Due to, Owing to, Because of, Now that, Since Kullanımı
95.
Therefore, Consequently, As a result, So, Thus Kullanımı
Bonus Ders 12: “GET” Kullanımı Konu Anlatımı
96.
In case of & In the event that Kullanımı
97. So that, In order that Konu Anlatımı
98. 
If, Even if, Whether Konu Anlatımı
99.
Noun Clauses Konu Anlatımı 
Bonus Ders 13: İngilizcede Edat Alan Fiiller
100.
What to, Where to… & Wherever, Whenever… Konu Anlatımı
Bonus Ders 14: İngilizce Öğrenenlere Önemli Tavsiyeler
Bonus Ders 15:
İngilizceyi En Kısa Sürede Nasıl Konuşabilirsiniz?
Bonus Ders 16: Evde İngilizce Öğrenmeye Başla!
Bonus Ders 17: YouTube Kapanırsa Ne Olacak?

 (SON) Ve Final! (13.05.2017)


Duyuru: İngilizce Konu Anlatımı” kitabım çıktı! 
İnceleme: Konuşarak Öğren, Engoo, Cambly İnceleme – Örnek Görüşme
Listening & Speaking Videosu 1: Yabancıları Anlayabiliyor muyuz? – Alejandra Uncut
Duyuru: 100.000 Abone
İnceleme: İngilizce teorisi mi yoksa İngilizce pratiği mi daha önemli?
Listening & Speaking Videosu 2: 
İngilizce Konuşma – Soren Uncut
Listening & Speaking Videosu 3: Amerikalılar El Hareketlerimizi Anlıyor Mu?
Listening & Speaking Videosu 4: Amerikalılar YDS Sınavını Çözmeye Çalışırsa! 
Listening & Speaking Videosu 5: Yabancılara Tuhaf Gelen 6 Türk Alışkanlığı
Duyuru: Dikkat! Dolandırıcı Var!
Listening & Speaking Videosu 6: Türk Dizisi İzleyen Amerikalı Olur mu? (Olur)
Listening & Speaking Videosu 7: Yabancılar hatalı telaffuz ettiğimiz kelimeleri anlıyor mu?
Listening & Speaking Videosu 8: Amerikalılar Phrasal Verbleri Ne Kadar Sık Kullanıyor?
Listening & Speaking Videosu 9: IELTS Speaking İpuçları
Duyuru: Resimli Phrasal Verbs Kitabım Çıktı!
Listening & Speaking Videosu 10: İş İngilizcesi
Listening & Speaking Videosu 11: Amerikan İngilizcesi & İngiliz İngilizcesi Arasındaki Farklar
Duyuru: Udemy Videolarımda Neler Farklı?
Duyuru: E-Kitaplar Çıktı!
Listening & Speaking Videosu 12: İngilizce Konuşurken Gramer Şart mı?
Listening & Speaking Videosu 13:
İngilizce Mülakatlarda Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Listening & Speaking Videosu 14: THY Pilotu Olmak için İngilizce Mülakat Süreci
Listening & Speaking Videosu 15: İngilizce Cümle Kalıpları
Listening & Speaking Videosu 16: İngilizce Konuşurken En Çok Hangi Zaman Kullanılıyor?
Duyuru: Çeviriyle Öğren 2 Çıktı!
Duyuru: Hangi İngilizce Kitabını Almalıyım?


Phrasal Verb Videoları: Unit 1 
Phrasal Verb Videoları: Unit 2
Phrasal Verb Videoları: Unit 3
Phrasal Verb Videoları: Unit 4
Phrasal Verb Videoları: Unit 5
Phrasal Verb Videoları: Unit 6
Phrasal Verb Videoları: Unit 7
Phrasal Verb Videoları: Unit 8
Phrasal Verb Videoları: Unit 9
Phrasal Verb Videoları: Unit 10
Phrasal Verb Videoları: Unit 11
Phrasal Verb Videoları: Unit 12
Phrasal Verb Videoları: Unit 13
Phrasal Verb Videoları: Unit 14
Phrasal Verb Videoları: Unit 15
Phrasal Verb Videoları: Unit 16
Phrasal Verb Videoları: Unit 17
Phrasal Verb Videoları: Unit 18
Phrasal Verb Videoları: Unit 19
Phrasal Verb Videoları: Unit 20
Phrasal Verb Videoları: Unit 21
Phrasal Verb Videoları: Unit 22
Phrasal Verb Videoları: Unit 23
Phrasal Verb Videoları: Unit 24