Bu derste “belgisiz zamirler” olarak bilinen “indefinite pronouns” konusunu anlatacağım. Indefinite pronoun ya da belgisiz zamir ifadeleri size bir şey çağrıştırmadıysa şu sözcüklere bakın: something, anything, nothing, everything, somebody, anybody, everybody… Şimdi her şeyden önce bu kelimelerin anlamlarına tek tek bakalım:

something = bir şey
anything = bir şey + herhangi bir şey
everything = her şey
nothing = hiçbir şey
somebody ya da someone = birisi
anybody ya da anyone = birisi + herhangi biri
everybody ya da everyone = herkes
nobody ya da no one = hiç kimse
somewhere = bir yer
anywhere = bir yer + herhangi bir yer
everywhere = her yer
nowhere = hiçbir yer

Belgisiz zamirlerin kullanımında dikkat etmemiz gereken bazı…

Tags: , , , , , , , , , , , , ,