Bu dersimizde other ve türevlerini öğreneceğiz. Türevleri derken kastettiğim şey, other, others, the other, the others ve another. Bunlara ek olarak da, içinde other geçen one another, each other, every other, no other, one after another, other than ve another one ifadelerine göz atacağız. Yine de öncelikle bu beş temel ifadeye odaklanarak kullanım yerlerini ve aralarındaki farkları öğrenelim.

Bu ifadelerin beşi de, daha önceki cümlelerde geçen bir şeye gönderme yapıyor ve anlam olarak Türkçedeki “diğer, diğerleri, başka, başkaları” ve “bir diğer” sözcüklerini karşılıyor. Bunları öğrenirken hangisinin Türkçedeki hangi anlamı verdiğine bakmak…

Tags: , , , , , , , , , , , , ,