İki derslik serimize Reported Speech konusuyla devam ediyoruz. Hem biraz karmaşık hem de biraz geniş bir konu olduğu için bunu da iki ayrı derste anlatmak istedim. Bu derste Reported Speech konusuyla ilgili temel şeyleri öğreneceğiz.

Bu konu bazı kitaplarda Indirect Speech olarak da geçiyor ve Türkçeye “Dolaylı Anlatım” olarak çevrilebiliyor. Eğer bir şey dolaylıysa onun mutlaka bir de dolaysızı, yani direct hali de vardır diye düşünebilirsiniz ki böyle bir şey gerçekten de var. Söylenilen bir sözün, başkalarına nasıl aktarılacağını öğreneceğimiz bu konuda, cümleyi olduğu gibi aktarma veya rapor ederek aktarma şeklinde iki ayrı yöntem…

Tags: , , , , , , , , , , , ,