Bu dersimizde birbirine çok karıştırıldığını düşündüğüm say, tell, speak ve talk kelimelerinin ne şekilde kullanıldığını öğreteceğim. Türkçeyi ve İngilizceyi karşılaştırmalı olarak anlatarak örneklerle somutlaştırmaya çalışacağım. Bu dört kelimeyi say – tell ve speak – talk şeklinde ikili gruplara ayırabiliriz çünkü kullanım açısından birbirine benzeyen ve karıştırılan şekilleri bunlar. Yani say sözcüğü tell ile, speak sözcüğü ise genellikle talk ile karıştırılıyor.

Öncelikle say – tell çiftine bakalım ve aralarındaki farkları inceleyelim. İlk olarak say kelimesiyle başlıyorum. Say sözcüğü “söylemek” ve “demek” anlamlarına geliyor. Bir sözün kime söylendiğinin belirtilmediği durumlarda “söylemek/demek” anlamlarını vermek için say kelimesini…

5 Comments