Neden-sonuç bildiren bağlaçları anlattığım iki videoluk serimin bu ikinci dersinde, İngilizcede “bu yüzden, bu nedenle, sonuç olarak, böylelikle” gibi anlamlara sahip olan sözcükleri inceleyeceğiz. Bu sözcüklerin en bilinenleri “Therefore, Consequently, As a result, So, Thus ve For this reason”.

Gerek konuşurken gerekse makale yazarken en büyük yardımcılarımızdan olan bu bağlaçları bilmemiz ve doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Anlamları birbirine yakın olan bu sözcüklerin arasından bir seçim yaparken, hangisinin yazılı dilde, hangisinin sözlü dilde tercih edildiğini bilmek önemli. Ayrıca, beraberinde noktalama işaretlerini…

Tags: , , , , , , ,