Koşul bildiren yapıları anlattığım son üç derslik serinin tamamlayıcısı olan bu derste wish clause konusunu, yani wish cümleciklerini anlatıyorum. Wish kelimesini tek başına ele aldığımızda, hem isim hem de fiil olarak kullanıldığını görebiliriz. İsim olarak kullanıldığında dilek/istek anlamlarına geliyor. Fiil olarak kullanıldığında ise dilemek/istemek anlamlarına sahip oluyor. Biz ise bu derste çoğunlukla, wish kelimesinin I öznesinden sonra kullanıldığında, bu anlamların dışında…

Tags: , , , , , , , , , ,