All, Some, Any, Most, None + of
Bu dersimizde nicelik bildiren all, some, any, most, none gibi kelimeleri öncelikle bağımsız olarak inceleyeceğiz, ardından da “of” edatı ile beraber kullanıldıklarında nasıl bir anlam kazandıklarına göz atacağız.

İlk olarak all kelimesiyle başlayalım. All kelimesinden hemen sonra bir nesne geliyorsa “tüm/bütün” anlamlarına sahip oluyor.  Örnek cümlelerimize bakın:
You have eaten all the food in the fridge. – Dolaptaki tüm yiyecekleri yemişsin.
All women are beautiful. – Bütün kadınlar güzeldir.

Şimdi ise all kelimesinden sonra “of” sözcüğü geldiğinde olacaklara bakalım. 12. dersimizden hatırlarsanız, of edatı peşinden gelen nesneye özgü bir aitlik bildirerek “-nın/-nin” gibi bir anlam katıyordu. “The rooms of the house” yani “Evin odaları” örneğinde bunu görebiliyoruz. İşte, all sözcüğüyle beraber kullanıldığında da durum değişmiyor ve yine kendinden sonra gelen kelimeye özgü bir aitliği anlatıyor. Bu şekilde kullanıldığında all kelimesi de “hepsi/tamamı” gibi anlamlara sahip oluyor. Yine aynı iki örneğimiz üzerinden gidelim:
You have eaten all of the food in the fridge. – Dolaptaki yiyeceklerin hepsini yemişsin.
All of the women are beautiful. – Kadınların hepsi de güzel.

Tabi bu ikinci örneğimizde, of kelimesiyle beraber kullanılmak zorunda olan the sözcüğü de işin içine girdiğinden, dünyadaki tüm kadınların değil de, belirli bir grup kadının güzel olduğu şeklinde bir anlam farkı ortaya çıkıyor.

Şimdi some kelimesine bakalım. Some kelimesinden hemen sonra bir nesne geliyorsa “bazı/birkaç” anlamlarına sahip oluyor. Örnek cümlelerimize bakalım:
I’ll need some onions to make the salad. – Salatayı yapmak için birkaç tane soğana ihtiyacım olacak.
Some women are not that beautiful. – Bazı kadınlar o kadar da güzel değildir.

Bu örnekte “that” kelimesinin “o kadar” anlamını verdiğine dikkat edin. Detaylar için bir önceki derse bakabilirsiniz. Nesnemiz some kelimesinden hemen sonra değil de, some of yapısından sonra geliyorsa “bazıları/birkaçı/bir kısmı” gibi bir anlam doğuyor. Yine örnek cümlelerimizi bu şekilde değiştirelim ve anlamlarına bakalım:
I’ll need some of the onions to make the salad. – Salatayı yapmak için soğanların birkaç tanesine ihtiyacım olacak.
Some of the women are not that beautiful. – Kadınların bazıları o kadar güzel değil.

Burada da yine belirli bir grup kadının içinden bazılarının güzel olmadığı anlaşılıyor.

Any kelimesiyle devam edelim. Bu kelimeden hemen sonra bir nesne geliyorsa anlamı “hiç” veya “herhangi” şeklinde oluyor. Önce “hiç” anlamında kullanıldığı şu örneğe bakalım:
Do you have any quarters? – Sende hiç çeyreklik var mı?

Bu tür bir cümlede zaten any kural gereği gelmek zorundaydı; yani cümlemizi “Do you have quarters?” şeklinde kursaydık hatalı olurdu. Bunun detaylarını 17. derste bulabilirsiniz. Şimdi de, “herhangi” anlamında kullanıldığı örnekleri inceleyelim:
You can choose any colour that you want. – İstediğin herhangi bir rengi seçebilirsin.
Are there any law items that cover such fraud? – Bu tür sahtekarlıkları kapsayan herhangi bir yasa maddesi var mı?

Any of yapısı ise olumsuz cümlelerde “hiçbiri”,  soru cümlelerinde “herhangi biri” anlamlarını veriyor. Şu örneklere bakın:
I haven’t read any of those books. – O kitapların hiçbirini okumadım.
Have you seen any of the burglars? – Soygunculardan herhangi birini gördünüz mü?

Most kelimesine bakalım şimdi de. Most + Nesne yapısının kazandırdığı anlam “pek çok/birçok” şeklinde. Örnek cümlelerimizi inceleyelim:
Most guns are dangerous. – Birçok silah tehlikelidir.
Most people believe in God. – Pek çok insan tanrıya inanır.

Most sözcüğünden sonra of, peşinden de bir nesne geliyorsa bu sefer “pek çoğu/birçoğu” gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Bunun örneklerine de bakalım:
Most of the passengers were sleeping. – Yolcuların çoğu uyuyordu.
Most of the animals have been saved. – Hayvanların birçoğu kurtarıldı.

Son olarak none kullanımına göz atalım. None sözcüğü “hiçbiri” anlamına geliyor ama diğerlerinden farklı olarak, kendisinden hemen sonra bir nesne getiremiyoruz; ya tek başına ya da of kelimesiyle beraber kullanıyoruz. Önce tek başına nasıl kullanıldığına bakalım:
A: How many of these people do you know? – Bu insanların kaçını tanıyorsun?
B: None. – Hiçbirini.

None of yapısının kullanıldığı örnekleri de görelim:
None of the apples were ripe. – Elmaların hiçbiri olgun değildi.

Bu örnekte none sözcüğü olumsuz bir anlam kattığı için yardımcı fiili de olumsuzlaştırıp weren’t yapmaya gerek kalmadı.
None of the candidates was smart enough to pass the test. – Adayların hiçbiri testi geçebilecek kadar zeki değildi.

Bu örnekte, çoğul bir kelime olan candidates, yani “adaylar” sözcüğünden sonra was kullanmam sizi şaşırtmasın. None of kullanımında bu tür bir durum söz konusu; yani peşinden gelen nesnemiz çoğul olmak zorunda ama ondan sonra gelen yardımcı fiilimiz tekil de olabiliyor da çoğul da.

Konuyu anladıysak ayrıntılarına geçelim. İlk ayrıntımız all kelimesiyle ilgili. All of yapısı, them ve it nesne zamirleriyle beraber kullanılıp, “all of it” ve “all of them” hallerini aldığında ve cümlede nesne pozisyonunda kullanıldığında, bunların yerini tutabilen kullanım şekilleri söz konusu olabiliyor. Bu kullanımlarda of sözcüğü atılıp, all kelimesi sona yerleştiriliyor. Mesela, şu cümleleri iki türlü söylemek mümkün:
Lütfen onların hepsini getirin. – Please bring all of them. VEYA Please bring them all.
Onun hepsini içmelisin. – You should drink all of it. VEYA You should drink it all.

İkinci örneğimizde bir sıvıdan bahsedildiği ve de sıvılar İngilizcede sayılamadığı için them kullanmamız söz konusu olamazdı; bu yüzden it kullandık.

Nicelik bildiren tüm bu kelimeleri, benim, senin, onun gibi aitlik sıfatlarıyla veya bunlar, şunlar, onlar gibi işaret zamirleriyle beraber de sıkça kullanabiliyoruz. Yani peşlerinden of getirdikten sonra mutlaka the sözcüğünü getirip bir nesne yazma zorunluluğumuz yok. Şu örneklere bakın:
All of my stuff was in my apartment. – Eşyalarımın tamamı dairemdeydi.
Some of this money belongs to the church. – Bu paranın bir kısmı kiliseye ait.
Have you listened to any of his albums? – Onun albümlerinden herhangi birini dinledin mi?
Most of his friends ignore him all the time. – Arkadaşlarının çoğu onu sürekli görmezlikten geliyor.
I should have bought none of these cheap bags. – Bu ucuz çantaların hiçbirini satın almamalıydım.

Peki of sözcüğünden sonra ne the kelimesini, ne de yukarıdakiler gibi bir aitlik sıfatını veya işaret zamirini getirirsek ne olur? Cevap: yanlış olur; mutlaka getirmemiz gerekiyor. Yani, “all of stuff, some of money, any of albums” gibi kullanımlarda hangi eşyadan, paradan ve albümden bahsedildiği belirsiz olacağı için bu tür kullanımlar doğru olmuyor.

Diğer bir ayrıntı ise, all of yapısındaki of kelimesinin zorunlu olmayıp atılabilmesi. İlk örneğimize bakacak olursanız, bu cümleyi şöyle söylemek de mümkün olacaktır:
All my stuff was in my apartment.

Tabi all of ifadesinden sonra, us, them, it gibi bir nesne zamirinin geldiği cümlelerde bu kısaltmayı yapmak mümkün olmuyor. Şu örneğe bakın:
Hepimiz çok heyecanlıydık. – All of us were very excited. – All us were very excited.

Başka bir ayrıntıdan daha bahsedeyim: none kelimesinin tek başına kullanabileceğini belirtmiş ve şu örneği vermiştim:
A: How many of these people do you know? – Bu insanların kaçını tanıyorsun?
B: None. – Hiçbirini.

Benzer bir durum some ve most sözcükleri için de geçerli. Yine bir önceki cümlede neyden bahsedildiği belirtiliyorsa, ikinci cümlede bunları tekrar söylemek yerine some veya most kullanmakla yetinebiliyoruz. Örneklere bakalım:
Some people are tall, some are short. – Bazı insanlar uzundur, bazıları da kısa.
Some people are left-handed but most are right-handed. – Bazı insanlar solaktır, ama çoğu sağlaktır.


(Ticari amaç olmadan, PDF dosyasını ve videoları çevrenizle paylaşabilirsiniz.)

Bu yazı Kısa Konu Anlatımı Videoları kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

All, Some, Any, Most, None + of için 10 cevap

 1. ilhami der ki:

  Hocam allah razı olsun. Elinize sağlık.

 2. Nazire der ki:

  S Aleykum Hocam

  Bugün şipariş verdim. Halkbankasından size bilgi ulaştı mı?

 3. Nazire der ki:

  Bilgilendirme için teşekkür ederim Hocam.

 4. ilyas der ki:

  mrb hocam. daha üst seviye olanlar için deyimler ve phrasal verb leri öğreten bir kitap tavsiye eder misiniz.
  teşekkür ederim.

 5. Turgut der ki:

  “Peki of sözcüğünden sonra ne the kelimesini, ne de bir aitlik sıfatını veya işaret zamirini getirirsek ne olur? Cevap: yanlış olur; mutlaka getirmemiz gerekiyor.”

  Sorudaki ne-ne de değillemesi mantıksal olarak yanlış kullanılmış. “getirirsek ne olur?” değil; “getirmezsek ne olur?” olmalıydı. Zaten sonunda “getirmemiz gerekiyor” diyoruz. Öyle ya işaret etmek, belirtmek, nitelemek için getirmek zorundayız. Yoksa belirtisiz nesne olacak.

Bir Cevap Yazın