Much, Many, A few, A Little Konu Anlatımı
Bu dersimizde İngilizcedeki nicelik sıfatlarını tüm ayrıntılarıyla öğreneceğiz. Nicelik sıfatlarıyla kastım, çok, az, bir miktar, biraz gibi kelimeler. İçinde kullanıldıkları cümlenin olumlu, olumsuz veya soru cümlesi olmasına bağlı olarak bu kelimelerden hangisini kullanmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Ayrıca, peşlerinden gelen kelimeye bağlı olarak da hangisinin kullanılacağına ilişkin doğru bir seçim yapmalıyız. Peki nedir bu nicelik sıfatları. Aslında bir kısmını daha önceden biliyoruz: a lot of, lots of, a number of, plenty of, a lot, a few, a little, few, little, much, many ve some. Birkaç tane daha var ama en azından benim bu derste öğreteceklerim bunlar. Bu kelimelerin peşinden bir nesne geliyor ve nicelik yani “miktar” bildiren bu sıfatlar, nesnenin sayısını belirtiyor. Ayrıca nicelik sıfatlarını niteleyen very, so, too, only gibi niteleme sıfatlarına da değineceğiz.

Şimdi ben size matematiksel formüller vermek yerine durum örnekleri vereceğim ve hangi durumda hangisinin kullanılacağını örneklerle anlatacağım. Emin olun çok daha zevkli ve akılda kalıcı olacak. Mesela “Bu şehirde çok ev var” dememiz gerekti. Öncelikle, “çok” anlamına gelen sıfatlar bir adım öne çıksın: a lot of, lots of, a number of, plenty of, a lot, much, many, very, so. “Çok” kelimesinden sonra bir nesne geldiği için bunun bir nicelik sıfatı olduğunu anlıyorum. Nicelik sıfatı olan çoklar bir adım öne çıksın: a lot of, lots of, a number of, plenty of, a lot, much, many. Biraz önce konuya giriş yaparken, içinde kullanıldıkları cümlenin olumlu, olumsuz veya soru cümlesi olmasına bağlı olarak bu sıfatlardan hangisini kullanmamız gerektiğini belirleyeceğimizden bahsetmiştim. Bu cümle olumlu; olumlu cümlede kullanılabilen çoklar gelsin: a lot of, lots of, a number of, plenty of, a lot. Güzel görünüyorlar ama içlerinde halen bir çirkin ördek yavrusu var. O, diğerlerinden farklı olarak nesneleri değil, eylemleri niteleyen bir “çok.” O gelmesin: a lot.

Artık cümlemizi bunlardan herhangi biriyle kurabiliriz:
There are a lot of houses in this city.
There are lots of houses in this city.
There are a number of houses in this city.
There are plenty of houses in this city.

Peki bu cümle olumsuz olsaydı ve “Bu şehirde çok ev yok” demek isteseydik hangi çokları kullanabilirdik, bakalım. “Çok” anlamına gelen sıfatlar bir adım öne çıksın: a lot of, lots of, a number of, plenty of, a lot, much, many, very, so. Nicelik sıfatı olan çoklar bir adım öne çıksın: a lot of, lots of, a number of, plenty of, a lot, much, many. Olumsuz cümlede kullanılabilen çoklar bir adım öne çıksın: much, many, a lot. Eylemleri değil, nesneleri niteleyen çoklar bir adım öne çıksın: much, many. “Ev” sayılabilen bir nesne. Sayılabilen nesneleri niteleyen çok kelimesi ortaya çıksın: many. O zaman cümlemizi kuralım:
There aren’t many houses in this city.

Bir de aynı cümleyi soru cümlesi şeklinde yapalım ve “Bu şehirde çok ev var mı?” diye soralım. “Çoklar” öne çıksın: a lot of, lots of, a number of, plenty of, a lot, much, many, very, so. Nicelik sıfatı olan çoklar öne çıksın: a lot of, lots of, a number of, plenty of, a lot, much, many. Soru cümlesinde kullanılabilen çoklar öne çıksın: much, many, a lot. Eylemleri değil, nesneleri niteleyen çoklar öne çıksın: much, many. Sayılabilen nesneleri niteleyen çok kelimesi ortaya çıksın: many. Sorumuzu soralım:
Are there many houses in this city?

Demek ki sayılabilen nesnelerle yapılan olumsuz ve soru cümlesinde many kullanacakmışız. Giriş kısmını anlatırken, “peşlerinden gelen kelimeye bağlı olarak da hangisinin kullanılacağına ilişkin doğru bir seçim yapmalıyız” demiştim. Mesela, “ev” gibi sayılabilen bir nesne değil de, sayılamayan bir nesne getirirsem bakalım ne değişecek. “Bu şehirde çok trafik var” diyelim örneğin. “Çoklar” öne çıksın: a lot of, lots of, a number of, plenty of, a lot, much, many, very, so. Nicelik sıfatı olan çoklar öne çıksın: a lot of, lots of, a number of, plenty of, a lot, much, many. Olumlu cümlede kullanılabilen çoklar öne çıksın: a lot of, lots of, a number of, plenty of, a lot. Nesneleri nitelemeyenler bir adım geri gitsin: a lot of, lots of, a number of, plenty of. Sayılamayan nesneleri niteleyen çok kelimeleri bir adım öne çıksın: a lot of, lots of, plenty of. A number of’u küstürdük galiba. Sayılmayan nesnelerle kullanılamıyor besbelli; kendi tercihi. Kalan sağlar bizimdir deyip cümlelerimizi kuralım:
There is a lot of traffic in this city.
There is lots of traffic in this city.
There is plenty of traffic in this city.

Buradan, alot of, lots of ve plenty of’un olumlu cümlede hem sayılabilen hem de sayılamayan nesnelerle kullanılabileceğini anladık. A number of ise sadece sayılabilenlerle kullanılıyormuş.

Cümleyi olumsuz yapalım ve bakalım, ne değişecek. “Çoklar” öne çıksın: a lot of, lots of, a number of, plenty of, a lot, much, many, very, so. Nicelik sıfatı olan çoklar öne çıksın: a lot of, lots of, a number of, plenty of, a lot, much, many. Olumsuz cümlede kullanılabilen çoklar öne çıksın: much, many, a lot. Sen şöyle bir geri dur a lot: much, many. Sayılamayan nesneleri niteleyen çok kelimesi öne çıksın: much. Cümlemizi kuralım:
There isn’t much traffic in this city.

Soru cümlesi kuralım. “Çokları” alalım: a lot of, lots of, a number of, plenty of, a lot, much, many, very, so. Nicelik sıfatı olan çoklar: a lot of, lots of, a number of, plenty of, a lot, much, many. Soru cümlesinde kullanılabilen çoklar: much, many, a lot. Eylemleri değil, nesneleri niteleyen çoklar: much, many. Sayılamayan nesneleri niteleyen çoklar: much. Sorumuzu soralım:
Is there much traffic in this city?

Buradan çıkartacağımız ders; sayılamayan nesnelerle yapılan olumsuz ve soru cümlesinde much kullanılıyor. Çok ile son bir cümle daha kuralım. “Onu çok seviyorum” diyelim. Çoklar gelsin: a lot of, lots of, a number of, plenty of, a lot, much, many, very, so. Nicelik sıfatı olan çoklar bir adım öne çıksın: a lot of, lots of, a number of, plenty of, a lot, much, many, very. Very, nicelik sıfatı değil; o much’ın önünde durup onu pekiştire dursun o zaman. Olumlu cümlede kullanılabilen çoklar bir adım öne çıksın: a lot of, lots of, a number of, plenty of, a lot. E artık başında “very” olduğu için much sözcüğünü de alalım bari: a lot of, lots of, a number of, plenty of, a lot, very much. Örnek cümlemizdeki çok sözcüğü bir nesneyi değil, sevmek eylemini niteliyor. Eylemleri niteleyen çok sözcükleri bir adım öne çıksın: a lot, very much. Cümlelerimizi kuralım:
I a lot like her.
I very much like her.

Yalnız, eylemleri niteleyen sözcüklerin ortak özellikleri, niteledikleri eylemden önce değil, sonra yazılmaları. Yerler değişsin:
I like her a lot.
I like her very much.

Bu cümle olumsuz olsaydı da, abisi a lot of’a çeken a lot, olumsuz cümlede kullanılmazdı:
I don’t like her very much.

Hatta artık cümle olumsuz olduğu için much sözcüğü very’nin arkasına sığınmak zorunda da değil:
I don’t like her much.

Çoku bir tarafa bırakalım ve “Okuyacak birkaç tane kitabım var” diyelim. Birkaç anlamını verebilenler öne çıksın: a few, a little, few, little, some. Cümlem olumlu. Olumlu cümlede kullanılabilenler öne çıksın: a few, a little, few, little, some. Ne kadar da olumlu bir kitle… Kitap sayılabiliyor. Sayılabilen nesneleri niteleyenler öne çıksın: a few, few, some. Elimde bu üçü kaldı ama başında “a” olmayan few kelimesinin anlamı diğerlerinden farklı: o, “yok denecek kadar az” gibi bir anlam veriyor. Bu yüzden onu kullanmıyorum:
I have a few books to read.
I have some books to read.

Hadi şimdi aynı cümleyi olumsuz yapalım ve “Okuyacak birkaç tane kitabım yok” diyelim. Cümle biraz tuhaf mı oldu sanki…  Birkaç anlamını verebilenler öne çıksın: a few, a little, few, little, some. Olumsuz cümlede kullanılabilenler öne çıksın: … Olumsuz cümlede kullanılabilenler öne çıksın! Ses yok… Ben tahmin etmiştim zaten, Türkçesi de bir tuhaf duruyor bu cümlenin. Böyle demeyiz ki! “Okuyacak hiç kitabım yok” deriz. Bu yüzden bu kelimeleri olumsuz cümlede kullanmak biraz garip oluyor. Öyleyse bildiğimiz gibi yapalım:
I dont have any books to read.

Birkaç tane olan şey kitap değil de, sayılamayan bir nesne olsun şimdi de. “Biraz enerjim var” diyelim. Biraz, birkaç anlamını verebilenler öne çıksın: a few, a little, few, little, some. Sayılamayan nesneleri niteleyenler öne çıksın: a little, little, some. Başında “a” olmayan little kelimesinin anlamı da “few” sözcüğü gibi “yok denecek kadar az” gibi olumsuz bir anlam veriyor. Bu yüzden onu kullanmayacağım:
I have a little energy.
I have some energy.
Tüm bunların haricinde very, so, too, only, not gibi kelimeleri, nicelik sıfatlarını nitelemek için de kullanabiliyoruz. Zaten bir tanesini az önce “I like her very much” örneğinde görmüştük.

Very ve so kelimeleriyle niteleyebileceklerimiz: much, little ve few. Örnekler yapalım:
She needs it very much/so much. –
I have very little/so little money in my wallet. – Cüzdanımda çok az param var.
He has very few/so few friends. – Çok az arkadaşı var.

“Few ‘yok denecek kadar az’ anlamına geliyordu. O zaman sadece few kullansak olmaz mı? Neden bir de başına very ile so koyuyoruz ki?” diyebilirsiniz. A few ve a little kelimelerini, başlarında “a” olmadan kullanmak daha çok yazım diline özgü bir şey ve günlük konuşmalarda geçen bu tür basit cümlelerde kullanmak biraz tuhaf oluyor. Ama şöyle bir cümleye çok yakışırdı mesela:

There are few companies that can recognize the possible outcomes of paying less than the minimum wage for their employees. – Çalışanlarına asgari ücretten daha düşük para ödemenin olası sonuçlarının farkına varabilen çok az sayıda şirket bulunmaktadır. (Cümle tamamen uydurmadır; aslında hepsi farkındadır.)

Only kelimesiyle niteleyebileceklerimiz: a little ve a few. Örnekler yapalım:
There were only a few people at the office. – Ofiste yalnızca birkaç kişi vardı.
I need only a little time. – Sadece birazcık zamana ihtiyacım var.

Not kelimesiyle niteleyebileceklerimiz: much ve many. Örnekler yapalım:
Not many people are aware of this. – Pek çok kişi bunun farkında değil.
“Not much” ifadesi ise bu şekilde fazlaca kullanılmamakla beraber, “Ne haber?” anlamına gelen “What’s up” sorusunun tipik cevabıdır.

Bu derste hiç bahsetmediğim diğer bir nicelik sıfatı ise “most.” Most kelimesini Türkçeye “çoğu” olarak çevirebiliriz. Yanına sayılabilen bir nesne alıyor ve genelleme yaparken sıkça kullanılıyor:
Most people don’t know me. – Çoğu insan beni tanımaz.
Most guns are dangerous. – Çoğu silah tehlikelidir.

Dikkat ettiyseniz too kullanımından hiç bahsetmedim çünkü ileride bir dersi tamamen ona adayacağım.

Evet, nicelik sıfatları konusu burada bitiyor, ancak dilde kuralsızlıklar ve istisnalar bitmez. Bu derste anlattığıma aykırı olan pek çok kullanımla karşılaşabilirsiniz. Örneğin, olumsuz cümlede a lot of, olumlu cümlede many kullanıldığını göreceksiniz. Bu kullanımlar hatalı olmamakla beraber, genellikle yazım diline özgü oluyorlar ve günlük konuşmalarda çok fazla tercih edilmiyorlar. Şimdilik siz bu derste öğrettiğim çerçevede kullanımlar yaparsanız hatalardan arınmış cümleler kurabilirsiniz. Zaten zaman içinde bu aykırı kullanımları da öğreneceksiniz.

NİCELİK SIFATLARI TABLOSU için tıklayınız. (BY ÖZER KİRAZ)


(Ticari amaç olmadan, PDF dosyasını ve videoları çevrenizle paylaşabilirsiniz.)

Bu yazı Kısa Konu Anlatımı Videoları kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Much, Many, A few, A Little Konu Anlatımı için 30 cevap

 1. Fatma der ki:

  Hocam burada bir sürü güzel şey var derken neden there is/ there are kullanilmamis. Yine ingilizce dusunme mevzusu mu?

 2. Kemal der ki:

  bütün anlatımlarınız net anlaşılır bir self study örneği oluşturuyor. Ingilizce öğretmeni olarak çok teşekkür ediyorum emeğinize 🙂

 3. Kitap Gelmedi der ki:

  Kitabım hala ulaşmadı. 2 gün oldu hala bekliyarram. 🙁

 4. Redhawk der ki:

  Hocam youtube videolarınız silinmiş.
  Ne yapmayı düşünüyorsunuz?

  • admin der ki:

   Birkaç saat içinde bu sitemden bir açıklama videosu yayınlayacağım. Lütfen takipte kalınız.

   • Redhawk der ki:

    Hocam bu arada şunu belirtmeyi borç biliyorum.
    1 yılı aşkın süredir video izleyerek ingilizcemi geliştirmeye çalışıyorum. Sizin kanalınızı keşfettikten sonra kazanımlarım şunlar oldu;
    Farklılıklar, farklı kullanım şekilleri, istisna kullanımlar, sonuç olarak daha zengin cümleler kurarak daha zevk alarak öğrenme isteği.
    Emeğinize sağlık çok sağolun.
    Başka bir video sitesinden izlemeye devam etmekteyim.
    Saygılar..

 5. sinou der ki:

  Hocam merhaba, 08:43’deki 2.cümlede küçük bir hata olmuş. ”I have a some energy” yazılmış. Ukala bir öğrenci olarak yazayım dedim:)

Bir Cevap Yazın