Bu dersimizde İngilizcedeki nicelik sıfatlarını tüm ayrıntılarıyla öğreneceğiz. Nicelik sıfatlarıyla kastım, çok, az, bir miktar, biraz gibi kelimeler. İçinde kullanıldıkları cümlenin olumlu, olumsuz veya soru cümlesi olmasına bağlı olarak bu kelimelerden hangisini kullanmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Ayrıca, peşlerinden gelen kelimeye bağlı olarak da hangisinin kullanılacağına ilişkin doğru bir seçim yapmalıyız. Peki nedir bu nicelik sıfatları. Aslında bir kısmını daha önceden biliyoruz: a lot of, lots of, a number of, plenty of, a lot, a few, a little, few, little, much, many ve some. Birkaç tane daha var ama…

Tags: , , , , , , , ,