SDK


Bu dersimizde İngilizcede aitlik bildiren, benim, senin, onların gibi kelimeleri öğreneceğiz. Bu kelimeleri bilmek çok önemli, çünkü İngilizcede Türkçedeki gibi gizli özne bulunmadığı için, aitliğin vurgulandığı tüm cümlelerde bu kelimelerden biri geçmek zorunda.  Peki bu ne demek? Örneğin, biz Türkçede “Arabam mavi” gibi bir cümle kurabiliyoruz. “Benim arabam mavi” şeklinde söylemek zorunda değiliz. Ancak İngilizcede işler farklı; İngilizcede mutlaka bu örnekte geçen “benim” kelimesini söylememiz gerekiyor.

Şimdi bu kelimeleri tanıyalım:

my = benim
your = senin/sizin
our = bizim
their= onların
his = onun
her = onun
its = onun

Üç farklı “onun” kelimesinin olmasının sebebi kullanım yerlerinin farklı olması.

Aitlik bildiren bu kelimeler, tıpkı Türkçede olduğu gibi, aitlik bildirdiği nesnenin başına yazılır. Örneğin, “onun babası” demek istediğimizde önce “onun” kelimesini, ardından “baba” kelimesini yazarız:
her father

İsterseniz şimdi, geçen dersimizde işlediğimiz, kendimizi ve başkalarını tanıtma konusunda edindiğimiz bilgileri kullanarak onun babasının kim olduğunu söyleyelim. İlk olarak olumlu cümleyle başlıyoruz ve “Onun babası Richard” diyoruz. Olumlu bir cümleye başlarken ilk olarak cümlenin öznesini yazmamız gerektiğini öğrenmiştik. Özneyi bulmak için ise cümlenin genellikle en sonunda bulunan yükleme kim ve ne sorularını sorarız:
“Richard kim?” = onun babası

Demek ki cümlemizin öznesi “onun babası” ifadesiymiş. Öznenin birden fazla kelimeden oluşabileceğini unutmayın. Şimdi özneyle başlıyoruz:
Her father

Devamında, bu özneye uygun bir yardımcı fiil yazıyoruz. Onun babası derken tek bir kişiyi kastettiğimiz için, tekil öznelerden sonra kullanılan “is” yardımcı fiilini getiriyoruz:
Her father is

Son olarak ise babasının kim olduğunu yazmak kaldı:
Her father is Richard.

Aynı cümleyi olumsuz yaparak “Onun babası Richard değil” demek istersek, yardımcı fiilin yanına “değil” anlamını katan “not” kelimesini getiririz:
Her father is not Richard.

Aynı cümleyi evet-hayırlı soru olarak yapıp “Onun babası Richard mı?” diye sormak istersek, yardımcı fiili cümlenin başına taşırız:
Is her father Richard?

Daha da ileri gidip, olumsuz soru cümlesi yaparak “Onun babası Richard değil mi?” diye sormak istersek de, cümlenin başına taşıdığımız yardımcı fiilin yanına “not” getiririz ve bunu genellikle kısaltarak yazarız:
Isn’t her father Richard?

Benzer cümle yapısını farklı kelimelerle kurarak çok sayıda değişik cümle üretebilirsiniz.

“Bernard’ın babası Richard ” örneğinde olduğu gibi, belirli bir kişiye özgü aitlikten bahsetmek isterseniz, bunu da ‘s ile yapabilirsiniz:
Bernard’ın = Bernard’s örneğinde olduğu gibi.

Türkçeden tek farkı ‘ın yerine ‘s gelmesi. Yalnız, İngilizcedeki bu ‘s takısının sadece insanlara ve hayvanlara özgü olduğunu unutmayın. Şimdi cümlemizi kuralım:
Bernard’s father is Richard.


(Ticari amaç olmadan, PDF dosyasını ve videoları çevrenizle paylaşabilirsiniz.)

Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir cevap yazın