İngilizcede zıtlık bildiren yapıları anlattığım serimin ikincisi olan bu derste, while, whereas, on the other hand, otherwise ve or else kullanımı öğreteceğim. Bir önceki dersimde, yine zıtlık anlatan ve “rağmen” anlamına gelen although, even though, despite ve in spite of kullanımından bahsetmiştim. Bu derste öğreneceklerimiz “rağmen” anlamına gelmese de, anlam yönünden birbirlerine çok benziyorlar ve çoğunlukla da birbirlerinin yerine kullanılabiliyorlar.

İlk olarak while kelimesiyle başlamak istiyorum. While sözcüğüne çoğunuzun önceki derslerden aşina olduğunuzu düşünüyorum. “Şu olurken bu oluyordu” gibi…

Tags: , , , , , , , , , , ,